Garantie

Australian-Boots stelt hoge eisen aan haar producten.
Hierdoor voldoen Australian-Boots haar producten aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Desondanks kunnen er ook bij normaal gebruik van onze producten gebreken vertonen.

De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantie voorwaarden:
1. Wanneer blijkt dat de gebreken onder de garantie vallen, dan wordt deze door Australian-Boots kosteloos hersteld.
2. Australian-Boots beslist of het door u bestelde artikel gerepareerd wordt of vervangen of naar rato wordt gecrediteerd op de eerst volgende bestelling.
3. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.
4. De producten die ter garantie beoordeling worden aangeleverd, dienen schoon en droog te zijn. Producten die hier niet aan voldoen worden niet in behandeling genomen.
5. De garantie vervalt bij:
• normale slijtage.
• beschadiging door het niet of niet juist gebruik.
• beschadiging door opzet.
• schade die aangebracht is door zuren of andere chemische producten.
• schade die aangebracht is door brand of extreme warmte.
• schade die aangebracht is door water.
• ondeskundig gebruik of nalatigheid.

Garantie termijn:
Australian-Boots geeft een jaar fabrieksgarantie op de door ons geleverde artikelen, tenzij dit anders staat vermeld op de site. De ingangsdatum voor de garantie is de datum op de factuur.

Garantie buiten Nederland:
Geleverde producten buiten Nederland die voor garantie in aanmerking komen, kan in overleg geretourneerd worden. De verzendkosten naar Australian-Boots als wel de retour verzendkosten naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel, tenzij anders overeengekomen.

Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *